مقالات

فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی وحدت رویه 821)

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ -1401/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن فاحش به موارد افحش شماره ۱۱۰/۵۸۷۴/۹۰۰۰                                                              

خواندن ادامه مطلب

آدرس مجتمع های قضایی تهران

آدرس مجتمع های قضایی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی شعب مستقر:1-45                                            نوع محاکم: حقوقی نشانی : میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی –نبش چهار راه

خواندن ادامه مطلب