مقالات

ابطال سند رسمی

دادخواست ابطال سند رسمی اعتراض به عدم انجام صحیح روند ثبت سند رسمی از سوی یکی از طرفین معامله، منجر به تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی می

خواندن ادامه مطلب

موفقیت موسسه حقوقی دادیاران سروش حق در اخذ حکم افزایش معافیت معافیت مالیاتی از ده به بیست سال

این موسسه افتخار دارد موفقیت خود در اخذ دادنامه مینی بر افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی از 10 سال به 20 سال را به اطلاع عموم بالاخص شرکتهای تولیدی برساند.

خواندن ادامه مطلب