اخبار

کدام مشاغل نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند؟/ اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات مشاغل ۱۴۰۰

سازمان امور مالیاتی ضمن صدور اطلاعیه ای در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اعلامکرد: با عنایت به شرایط سخت کرونایی

خواندن ادامه مطلب