اخبار

کدام مشاغل نیاز به ارائه اظهارنامه ندارند؟/ اطلاعیه جدید سازمان مالیاتی درباره مالیات مشاغل ۱۴۰۰

سازمان امور مالیاتی ضمن صدور اطلاعیه ای در خصوص نحوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اعلامکرد: با عنایت به شرایط سخت کرونایی

خواندن ادامه مطلب

الزام دادسراها، دادگاه ها و ضابطان دادگستری به پذیرش شکایت مردم

پذیرش شکایت مردم بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایت مردم مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه شماره۹۰۰۰/۱۵۱۸۳۲/۱۰۰                                                          ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

خواندن ادامه مطلب