بیمه اتوموبیل

بیمه‌ اتومبیل، جبران کننده خسارت‌های جانی و مالي ناشی از حوادث رانندگی است. تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به عنوان پوشش‌های اصلی و شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف و توقف اتومبیل خسارت‌دیده در مدت تعمیر -با دریافت حق‌بیمه اضافی- قابل بیمه شدن است.