بیمه تکمیلی کوثر

بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه‌های مربوط به آن یکی از نگرانی‌های جدی خانواده‌هاست. افزایش روزافزون بهای خدمات بیمارستانی از جمله تهیه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزینه‌های اتاق عمل، هزینه‌های عمومی و هزینه‌های بستری شدن در بیمارستان در بسیاری از موارد مشکلات مالی قابل ملاحظه‌ای را برای بیمار و یا سرپرست خانواده به وجود می‌آورد. جبران این هزینه‌ها مستلزم یک برنامه‌ریزی پس‌اندازی بلند مدت است که با دشواری‌های خاص خود مواجه خواهد بود.

بیمه نامه درمان گروهی با جبران هزینه‌های درمان بیمارستانی ،سرپایی و پاراکلینیکی، از تحمیل این هزینه‌ها به بیمه شدگان جلوگیری نموده و آرامش خاطر را به آنان باز می‌گرداند.

بیمه کوثر با ارائه پوشش‌ها و تعهدات مناسب، علاوه بر معرفی بهترین خدمات، با اتکا به زیرساخت‌های فناوری، در هر زمان، امکان دسترسی به اطلاعات کامل را به بیمه گذاران این رشته از طریق پرتال شرکت فراهم می‌سازد.

كارفرمایان و مدیران تمامی کارخانجات، نهادها، شركت‌ها و موسسات مختلف حقوقی و می‌توانند این بیمه‌نامه را برای كاركنان خود خریداری کنند؛ مشروط بر اینکه تعداد بیمه‌شدگان یعنی کارمندان و اعضای خانواده آنان، کمتر از 50 نفر نباشد و همگی توسط بیمه‌گر اول، همچون تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و … تحت پوشش قرار گرفته باشند. و افراد حقیقی نیز به شرط داشتن بیمه پایه و برابر قوانین خاص می توانند این پوشش را برای خود و خانواده شان خریداری نمایند.