بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت خسارت‌های ناخواسته‌ای که بر اثر تقصیر، خطا یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار (حقیقی یا حقوقی) متوجه دیگران می‌شود را تامین و جبران ‌می‌کند و ‌در هيچ ‌موردي ‌در قبال اعمال ‌عمدي ‌بيمه‌گذار كه ‌منجر به ‌خسارت‌های ‌مالي‌ و جاني ‌شود، پوششی ‌ارایه ‌نمي‌دهد.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مدیران شركت‌ها، سازمان‌ها، مراکز درمانی، كارخانه‌ها و كارگاه‌هایی كه در امور تولید، تعمیر و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز بناهای مسكونی و تجاری می‌توانند این بیمه‌نامه را تهیه کنند.