بیمه مهندسی و خاص

پروژه‌های زیربنایی‌، عمرانی، سازه‌های صنعتی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از زمان شروع پروژه تا نصب تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین در زمان راه‌اندازی تا تحویل موقت؛ در معرض خطرهای گوناگون و از بین رفتن سرمایه هستند، ضمن اینکه ممکن است پیمانکار و عوامل ‌بیمه‌گذار در نتیجه سهل‌انگاری یا خطاهای انسانی باعث وارد آمدن زیان‌هایی به اشخاص ثالث نیز بشوند. بیمه‌های مهندسی این خطرها را تحت‌پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های ناشی از بروز حوادث را پرداخت می‌کند.