بیمه وکالت چیست؟

آیا فکر می کنید هرگز به حمایت حقوقی نیاز نخواهید داشت؟
آیا…؟ شما دلیلی نمی بینید که زمانی در آینده احتیاج به اثبات حق خود داشته باشید؟
فکر می کنید هیچ کس دلیلی برای طرح شکایت علیه شما نخواهد داشت؟
فعالیت های اقتصادی شما شامل هیچ اقدام غیر متعارفی نمی شود و شما هیچ مشکل خاصی را در آینده پیش بینی نمی کنید؟
شما هرگز نیاز به تماس یا مشاوره با وکیل نداشته اید؟
شما تمام تلاش خود برای اجتناب از مراجعه به دادگاه و یا کلانتری را انجام می دهید؟
معتقدید که از هر نوع درگیری قضایی و حقوقی بدور هستید؟ اما ممکن است که… فرزند شما در حیاط مدرسه به دلیل ضعف ایمنی محیط و یا وسائل آموزشی و تفریحی آسیب ببیند. چک و اعتباراتی که دارید با مشکل روبرو شود. به خاطر اشتباه آژانس مسافرتی سفر تعطیلاتی شما تبدیل به یک کابوس گردد. اطلاعاتی که هنگام خرید ملک به شما داده شده است اشتباه و یا حقایقی از شما پنهان شده باشد. مجبور باشید دراتحادیه کارگری یا کارگزینی یا نزد بیمه برای دفاع از حقوق پایمال شده خود حاضر شوید. یکی از همکاران در محیط کار باعث آزار شما شود. ویا هر چه که شما به ذهنتان می آید که ممکن است حق و حقوق فردی و اجتماعیتان را تهدید کند. هرچند که… شما ممکن است جزء طبقه متوسط درآمد جامعه باشید و این یعنی امکان دسترسی به خدمات حقوقی و کمک قضایی برایتان مشکل خواهد بود. ممکن است وضعیت مالی شما به گونه ای باشد که پس انداز آنچنانی نداشته باشید و این یعنی در هنگام بروز مشکلات قانونی ودعاوی قضایی امکان پرداخت دستمزد وکیل و هزینه های هنگفت آن را نخواهید داشت. چنانچه هر یک از موارد زیر اتفاق بیافتد و شما در وضعیت مالی مناسبی نباشید دچار گرفتاری های بیشتری خواهید شد. چه مشکل کوچک باشد یا خیلی بزرگ چه مشکل مربوط به شورای حل اختلاف باشد و یا دادگاه و یا داوری چه شما خوانده باشید یا خواهان یا شاهد نتیجه اینکه شما در زندگی روزمره خود به بیمه وکالت نیاز دارید.

فروشگاه دادیاران

در فروشگاه ما میتوانید انواع خدمات بیمه (بیمه عمر، بیمه بدنه، بیمه حوادث، بیمه حامی، بیمه وکالت و … ) را در کمتر از یک دقیقه مطالعه و سفارش دهید. خرید بیمه آنلاین و دریافت مشاوره هیچگاه راحتر از این نبوده است 🙂