مشاوره حقوقی رایگان

وکالت

سلام اگر وکیل از موکلین وکالت فروش با عزل داشته باشه ووکیل بعد از فروش موضوع وکالت فقط با تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ووکیل قبل از فسخ وکالت نامه توسط یکی از موکلین در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالت بنام خربدار نماید دراین حالت آیا وکالت نامه باطل میشود ؟

ادامه مطلب

وکالت فروش

سلام اگر وکیل از موکلین وکالت فروش با عزل داشته باشه ووکیل بعد از فروش موضوع وکالت فقط با تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ووکیل قبل از فسخ وکالت نامه توسط یکی از موکلین در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالت بنام خربدار نماید دراین حالت آیا وکالت نامه باطل میشود ؟ممنونم

ادامه مطلب

باطل کردن وکالت فروش توسط یکی از وراث

سلام یک قطعه زمین وارثتی فروخته شده البته در بنگاه مبایعه‌نامه دارد وقرارشده توسط وکیل وراث قبلا به وی همگی وکالت دادن فروخته بشه حالا وکیل زمین فروخته و هنوز بنام یا وکالت فروش به خریدارنداده فقط در بنگاه ثبت شده تا مبلغ کامل بشه فروخته بشه آیا اگر یکی از وراث بخواد وکالت ی که داده را باطل کنه آیا معامله بهم میخوره .2اگر زمین و وکیل به خریدار وکالت فروش بده و یکی از وراث بخواد وکالت داده شده خودشو باطل کنه روی وکالت فروش که توسط وکیل وراث به خریدارداده شده تاثیرداردیا خیر.ممنون

ادامه مطلب

بحث خانوادگی

سلام من دو ساله عقد بستم بعد از ۱۰روز رابطه ام قطع شده هر کسی ام می‌فرستم که بین ما رد بگیرن میگن ما طلاق میخایم ولی بعد از دوسال هنوز طلاق نگرفتند آیا ب دختر نفقه یا مهریه میرسه.۰۹۱۴۰۶۲۲۰۸۲

ادامه مطلب