زهره تاجیک

خانم زهره تاجیک

خانم زهره تاجیک کارشناس و از اعضای تیم حقوقی شرکت دادیاران سروش حق دارای مدرک كارشناسی ارشد حقوق خصوصی.

  • مشاور حقوقی مجله خانواده نخستین مجله خانواده ایرانی
  • مشاور شرکت مهندسین عمران مارون
  • مشاور شرکت پیاب سازه گستر
  • مرکز مشاوران و وکلاء قوه قضائیه.