دپارتمان دعاوی کیفری و حقوقی

در شرکت خدمات حقوقی و اداری دادیاران سروش حق کسب رضايت موکلين ومراجعين درپايان ارائه خدمات حقوقی يک اصل مهم و خدشه ناپذير است، چرا که ما اعتقاد  راسخ داريم که آنچه به يک موسسه حقوقی ارزش و اعتبار میدهد، ارائه خدمات کيفی، مناسب و به موقع است.

دپارتمان دعاوی کیفری و حقوقی

دپارتمان دعاوی کیفری و حقوقی

Previous
Next
خدمات ارائه شده در دپارتمان حقوقی
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی و مشکلات مربوط به هیات های حل اختلاف و تشخیص.
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه قوانین و مقررات شهرداری ، زمین شهری ، اراضی شهری حسب نیاز مخاطبین
 • ارائه خدمات مشاوره در امور گمرکی ، صادرات و واردات کالاهای مجاز با ملاحظه مقررات حقوق بازرگانی
 • ارائه خدمات مشاوره در سطوح مختلف مدیریتی به منظور آگاهی مدیران از آثار حقوقی و کیفری اقدامات دوره مدیریت .
 • ارائه خدمات مشاوره در قلمرو خانواده ، ازدواج ، طلاق ، نفقه ، تعیین مهریه ، حقوق و تکالیف زناشویی و معرفی داور
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص نحوه صدور اسناد تجاری ، بروات ، چک و نحوه واخواست و اجرای آنها .
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی پیرامون صنعت و معدن از مرحله تاسیس تا بهره برداری حسب نیاز مخاطبین .
 • ارائه خدمات مشاوره در سطوح مختلف و در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عالی و اجرایی.
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه بیمه های تجارتی و بیمه تامین اجتماعی از فبیل از کارافتادگی ، بازنشستگی ، بیمه بیکاری .
 • ارائه خدمات مشاوره در موضوعات مالیاتی و انجام امور مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی .
 • ارائه خدمات مشاوره پیرامون تضامین قراردادی و امکان تعدیل و یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن .
تماس با مشاور دپارتمان کیفری حقوقی