مشاوره حقوقی رایگان

رجوع به موسسه ترک اعتیاد متادون درمانی محکوم هستم

این جانب حدود یکسال است تحت درمان در موسسه ترک اعتیاد هستم خانم بنده باز اصرار بر لغزش بنده داشته و فرزندم را به عنوان داشتن اعتیاد با خود برده وحال شکایت کرده وطلاق هزانت ومهریه اش را طلب میکند ایا من محکوم هستم

ادامه مطلب

خرید خودرو

سلام.برای خرید ماشین از شخصی که از خانمش جدا شده وماشین به اسم خانمش هست و از خانمش وکالت دارد برای ماشین چه کاریی باید انجام داد

ادامه مطلب

کپی رایت سریال خارجی

سلام ایا کپی رایت و دیدن رایگان سریال های خارجی در سایت های ایرانی قانونی است؟و قرار دادی وقانونی بین ما و کشور های دیگه هست؟مانند کره جنوبی و ایران؟قانون کپی رایت با ما دارند؟

ادامه مطلب

نشر در فضای مجازی

با سلام و عرض ادب و احترام در مورد قوانین کپی رایت سوال دارم ایا این درسته که اگر کمتر از ده درصد مطالب یک کتاب را صوتی کنیم قانون کپی رایت رت رعایت کرده ایم؟ و اینکه اگر از اثار نویسندگانی که بیش از ۵۰ سال است وفات یافته اند، ان هم نه به صورت کامل بلکه کمتر از ده درصد مطالب کتاب، ناقض قانون کپی رایت نشده ایم؟ با تشکر

ادامه مطلب

درصورت اثبات شهادت کذب شاهدایادادگاه عالی دادنامه دادگاه کیفری2 رانقض میکندیاخیر؟

بابت ضرب وجرح عمدی که شاکی پرونده بودم. دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری۲ اینگونه صادر شده است: درخصوص شکایت شاکی فرزند….ازمتشاکی فرزند….دایربرضرب وجرح عمدی وشکایت شاکی به اینکه بامتشاکی قبلااختلاف داشته وقرارمیگذارندتابه هم دیگررضایت بدهنددراین راستاجهت مراجعه به ثبت اسنادسوارخودرومیشوندومجدداباهم بگومگومیکنندوحسب اظهارات شاکی چون متشاکی عقب خودرونشسته بوده ازفرصت استفاده کرده وی راموردضرب وجرح قراردادند. علی ایحال شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمودند و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشتند ولی منکر ضرب شاکی شدند فلهذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمودند ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است فلهذا دادگاه باتوجه به شکایت شاکی وگزارش کلانتری وگواهی پزشکی قانونی وشهادت شاهدواحدواتیان سوگندازسوی شاکی ودفاع غیرموثرمتشاکی بزهکاری مشارالیه رامحرزومسلم تشخیص واستنادابه مواد۷۰۹و۷۱۴ازقانون مجازات اسلامی ومواد۳۷۴و۳۷۵و۴۲۷و۴۳۱و۴۳۳ازقانون ائین دارسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه راداده است رای صادره حضوری وقطعی است. حالاسوالم این است که باتوجه به اخذدیه ومختومه شدن پرونده واینکه ضارب مراواقعاکتک زده بوداگرمتشاکی بامدارکی شکایت کندوشهادت شاهدبنده رامثلابه علت کذب بودن اثبات کندوبعدانیزباماده۴۷۴قانون ائین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کندباتوجه به اینکه متشاکی دردادگاه درخلال اظهاراتش اجمالابه درگیری اذعان کرده ولی منکرضرب شاکی شده است(متشاکی دردادگاه گفته بوددران روزشاکی من راکتک زده است ومن شاکی راکتک نزده ام)وباعنایت به وجودلوث وصدورقراراتیان سوگندایاکل رای صادره دادگاه کیفری۲ دردیوان عالی نقض میشودیاخیر؟

ادامه مطلب

حق کپی رایت

سلام من تصویرگر هستم چطور میتونم از آثارم برای جلوگیری از کپی شدن محافظت کنم؟چه کهر باید انجام بدم؟

ادامه مطلب