بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث چیست؟

همه ما در جامعه زندگی میکنیم و باید توجه داشته باشیم که فعالیت هایی که در طول روز انجام میدهیم به دیگران آسیبی وارد نکند

و در صورتی که خسارت و یا آسیبی از طرف ما به دیگران وارد شد باید مسئولیت کار خود را بر عهده بگیریم

و خسارت وارد شده بر آن شخص را جبران کنیم .

از آنجایی که برخی از این خسارت بسیار زیاد و سنگین هستند ، بیمه ، خدماتی به نام شخص ثالث ارائه میکند

که اگر خسارت وارد شده به شخص ثالث در گروه موارد قرارداد باشد ، خسارت را جبران میکند .

چرا اسم این بیمه نامه شخص ثالث است؟

اگر در حادثه رانندگی و تصادف ، در برخورد با افراد و خودرو های دیگر خسارت جانی و مالی به آنها وارد شود ،

راننده خودروی مقصر ،  شخص اول ، شرکت بیمه که خسارت را پرداخت میکند شخص ثانی و در نهایت فرد

و یا خودروی آسیب دیده شخص ثالث در نظر گرفته میشود .

در واقع هر شخص دیگری غیر از راننده که در این حادثه  مورد خسارت قرار گرفته باشد ،

شخص ثالث در نظر گرفته میشود . از این رو نام این نوع بیمه را شخص ثالث قرار دادند .

تعهد شرکت ها در این بیمه

سقف پرداخت خسارت های جانی و مالی از جانب بیمه بستگی به نرخ دیه در همان سال دارد .

 برای مثال  : سقف پرداخت خسارت های جانی در سال جاری (1399) در ماه های حرام برابر با 440 میلیون تومان می باشد

و  در ماه های غیر حرام برابر با 330 میلیون تومان می باشد.

اما علاوه بر پوشش خسارت های مالی و جانی ،  بیمه حوادث وارد شده به راننده را جبران می کند .

این پوشش به عنوان حوادث راننده در بیمه نامه اضافه می شود و هزینه جداگانه دارد. 

در ادامه این مطلب درباره تعهدات راننده و میزان پوشش آن به صورت کامل توضیح می دهیم .

تعهدات راننده

در  هنگام حادثه ، در شرایطی که راننده خودرو آسیب ببیند باید چکار کرد؟

بیمه شخص ثالث تنها برای جبران خسارت های مالی و جانی شخص ثالث میباشد

و تعهدی نسبت به آسیب های راننده ندارد . در این شرایط پوشش حوادث راننده خسارت های آن را جبران میکند .

پوشش حوادث راننده در واقع با دریافت هزینه اضافی به تعهدات بیمه شخص ثالث شما قرار می گیرد

و تا سقف دیه کامل در ماه غیر حرام زیان های بدنی ناشی از حوادث راننده را جبران می کند .

دوست عزیز ، هر روز اطلاعات خیلی جالبی تو پیج اینستاگرام ما گذاشته میشه که خیلی بدردت میخوره .

رو لینک زیر کلیک کن و از مطالب لذت ببر .

ورود به اینستاگرام