تصادف با عابر پیاده

تصویر کارتونی تصادف

بسیاری از مردم در اغلب موارد زمانی که از تصادف خودرو با عابر پیاده مطلع می‌شوند راننده‌ی اتومبیل را مقصر می‌دانند.

اما در برخی از تصادفات در حکم داده شده توسط دادگاه عابر پیاده مقصر شناسایی می‌شود پس برای اطلاعات بیشتر

و آشنا شدن به حقوق خود ادامه این مقاله رو از دست ندهید .

در این مطلب به مهم‌ترین نکات درباره  قوانین کیفری در تصادف با عابر پیاده پرداخته شده است.

عابر پیاده و پیاده‌رو

عابر پیاده به فردی گفته می‌شود که برای حرکت کردن از هیچ‌گونه وسیله نقلیه چه به صورت موتوری

چه غیر موتوری استفاده نمی‌کند. به قسمتی از خیابان که جهت عبور عابرین پیاده جدا شده است پیاده‌رو گفته می‌شود.

قوانین مجازات تصادف با عابر پیاده

قانون مجازات‌های اسلامی ماده 504 بیانگر آن است که در صورت عبور عابر پیاده از معابر ممنوع شده

توسط آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و دچار مصدومیت یا فوت وی گردد، و در این شرایط راننده با سرعتی مجاز

در حال حرکت بوده باشد و با در نظر داشتن عدم وجود هیچ گونه نقص فنی در وسیله‌ی نقلیه

راننده مسئول پرداخت دیه و سایر خسارات وارد شده نیست.

مقررات مربوط به راننده اتومبیل

طبق ماده 129 در آیین نامه راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌هایی که مامور راهنمایی و رانندگی یا چراغ راهنمایی

یا تابلوی ایست وجود ندارند راننده وظیفه دارد تا از سرعت خودرو کاسته و با سرعتی مطمئن حرکت کند .

طبق ماده 141 در گذرگاه عابر پیاده وقتی که هیچ چراغ راهنمایی موجود نیست حق تقدم با عابرین پیاده می‌باشد .
در ماده 161 بند پ بیان شده است که راننده اتومبیل در صورت حضور یا عبور افراد 

پیش از رسیدن به گذرگاه عابرین پیاده موظفند اتومبیل خود را متوقف کنند.

نکته:

همه رانندگان باید درنظر داشته باشند که فقط در محل‌های مجاز یا در بخش انتهایی در سمت راست خودرو

جهت پیاده یا سوار کردن سرنشینان خودرو امکان توقف دارد.

نکات مجازات در قوانین کیفری

مطابق قانون مجازات اسلامي دو مسئوليت به صورت كيفري و مدني بر عهده راننده می‌باشد.

هرگاه به دلیل عدم احتیاط يا نداشتن مهارت کافی راننده، تصادف منجر به قتل غیر عمد شود ،

مقصر به سه ماه الی دو سال حبس محکوم و در صورتی که اولياي دم درخواست کنند موظف به پرداخت دیه می‌باشد.

مطابق ماده 718 اگر راننده در زمان وقوع جرم، گواهینامه نداشته، مست بوده و يا با سرعت غیر مجاز حرکت می‌کرد

و يا این که از نقص فنی وسیله نقلیه پیش از به حرکت درآوردن آن آگاهی داشت، به مجازات شدیدتری محکوم می‌گردد.

مطابق ماده 717  اگر راننده وسیله نقلیه با بي‌احتياطي کردن و يا رعايت نکردن قوانین مسبب مصدومیت

و جراحت فردی شود، محکوم به حبس از دو  الی شش ماه شده و اگر مصدوم یا بستگان وی دیه را مطالبه کنند ،

موظف به پرداخت دیه است.

وظایف عابران پیاده

همانگونه که رانندگان اتومبیل طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی وظایفی دارند عابرین پیاده نیز به سهم خود از این آیین نامه مستثنی نیستند و وظایف مخصوص خودشان را دارند.

1_عابران پیاده وظیفه دارند طبق آيين‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی در صورت موجود بودن پياده‌رو ،

حتما از آن عبور کنند و در محل‌هایی كه پياده‌رو موجود نبوده و يا به هر دلیلی  غيرقابل تردد باشد

از انتهایی‌ترین بخش در سمت چپ وسایل نقلیه و جهت مخالف حركت وسايل نقليه عبور نمايند .

2_باید حتما از گذرگاه‌های پياده و پل‌های هوایی عبور کنند .

3_از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سمت خودرو‌ها پرهیز کنید .

4_در صورت وجود حصار در آزادراه‌  از آن عبور نکرده و در خيابان‌ها از میان درختان و گل‌بوته‌های حاشيه عبور نكنند .

5_تنها با سبز شدن چراغ چراغ عابر حركت نمايند .

6_به هیچ عنوان از خط‌كشی خطوط ويژه، موانع و ميدان‌ها عبور نكنند.

7_در خيابان نباید جهت سوار شدن به خودرو یا صحبت كردن با سرنشينان خودرو متوقف شوند .