صفر تا صد قانون مهریه

قوانین مربوط به مهریه

مهریه چیست؟

مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب ازدواج زن از طرف مرد به او تعلق میگیرد . به مهریه صداق نیز گفته میشود.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و میتواند  هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

انواع مهریه

_ عندالاستطاعه :

در این نوع زوجه در صورتی میتواند صداق دریافت کند که زوج توانایی مالی برای پرداخت آن را داشته باشد .

_ عندالمطالبه :

در این نوع زوجه با درخواست ، میتواند صداق را دریافت کند و نیاز به طلاق نیست.

صداق میتواند هر مقدار باشد اما باید حتما بر طبق قانون ویژگی هایی داشته باشد

_ صداق باید دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد و مهر باید مشروع و قانونی باشد .

_ صداق باید قابل انتقال به زن باشد و  او بتواند مالک آن باشد .

_ صداق میتواند تعهد به انجام کاری از جانب زوج باشد .

_ اگر صداق تعیین شده در زمان عقد موجود نباشد ، مهر باطل است .

_ اگر مالی که بعنوان صداق تعیین میشود متعلق به زوج نباشد ، نیازمند به اجازه مالک است .

_ صداق باید قال تسلیم باشد ، البته اگر شوهر خود قادر به تسلیم نباشد اما زن توانایی تصاحب آن را داشته باشد ، مهر صحیح است

_ صداق نمیتواند نامعلوم باشد و یا به تردید میان چند چیز در نظر گرفته شود و باید میزان آن بطور دقیق مشخص شود.

میزان صداق قابل وصول

برخی افراد فکر میکنند تعیین صداق بیش از  ۱۱۰ سکه اعتباری ندارد . اما این حرف اشتباه است . افراد میتوانند بیش از این تعداد هم مهریه تعیین کنند. البته وصول صداق بیش از ۱۱۰ سکه در شرایطی خاصی انجام میشود.

 شرایط وصول صداق بیش از ۱۱۰ سکه

با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه ، صداق زنان هر چقدر باشد ، مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰   سکه است و الباقی صداق در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند که همسرش توان مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشد و مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد ، صداق همان ۱۱۰  سکه خواهد بود.

در پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰  سکه ، حکم جلب صادر نمی شود و در صورت استطاعت مالی زوج ، اموال وی توقیف خواهد شد .

طبق این لایحه ، تا ۱۱۰  سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد . یعنی زوجه می تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان ، با اعمال ماده دو ،حکم جلب زوج را بگیرد.

افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد

افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست . یعنی اگر  پس از وقوع عقد و ثبت مهریه ،  طرفین تصمیم به افزایش بگیرند و حتی اگر اقرارنامه ای تنظیم و توضحاتی اضافه کنند ، باز هم این شرایط نمیتواند به عنوان مهریه تلقی شود . در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد

دوست عزیز ، هر روز اطلاعات خیلی جالبی تو پیج اینستاگرام ما گذاشته میشه که خیلی بدردت میخوره .

رو لینک زیر کلیک کن و از مطالب لذت ببر .

ورود به اینستاگرام