مشاور کیست و چه قراردادی باید داشته باشد ؟

قرارداد مشاوره با نام­ های قرارداد مشاور یا قرارداد خدمات مشاوره فنی ، قرارداد مشاوره حقوقی هم شناخته می ­شود .این قرارداد بین کارفرمااز یک طرف و مشاور از طرف دیگر  منعقد می گردد .که میتوانند شامل بیمه قرارداد نیز باشند . مشاوره مالی هم دستورالعمل موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدماتمشاوره ای پژوهشی، با توجه به ماده    ۲۳قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۹ منتشر شد.

این دستورالعمل درواقع پیوست آیین نامه استانداردهایاجرایی طرح های عمرانی است. قانون, رعایت مفاد این دستورالعمل را برایتمامی دستگاه های اجرایی،مهندسین مشاور و سایر دست اندرکاران جزئی و کلی طرح ها و پروژه های عمرانیالزامی دانستهاست.

دستورالعمل ذکر شده، در ۳۳ ماده تنظیم شده است . تمامی موارد از جزئیات عقد قرارداد،تعریف طرفین قرارداد و مسئولیت های آنها، ضمانت های اجرایی، شرایط فسخ قرارداد، قوانین حاکم بر قرارداد و …راشامل شده استدستورالعمل موافقت نامه و شرایط عمومی همسان تمامیافرادی را که طبق قرارداد به صورتدائم یا موقت و با بودجهمشاور به انجام خدمات تحت دستور او می پردازند،کارکنان مشاور می نامد .

قرارداد مشاور
آیا مشاوران مشمول قانون کار هستند؟ چه قراردادی باید با آنها تنظیم کرد؟

مسئولیت آنها رابر عهده مشاور نهاده است.از همین رو علاوه بر اینکه مشاور را موظف به شناسایی وبررسی کارکنان مشاوره درزمینه پژوهشی نموده است، وی راملزم به ارائه لیست همکاران پژوهشی به همراه رزومه کاری وحرفه ای بهکارفرما نموده است. تغییر این افراد نیز باید با نظر کارفرما انجام پذیرد.از سوی دیگر، کارفرما نیز نمی تواند از کارکنانشاغل مشاور برایبررسی کیفیت و کمیت انجام تعهداتموضوع قرارداد استفاده نماید.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای چقدر است؟

ما انسان‌ها در طول زندگی خود ممکن است .بارها نیازمند مشورت با مشاوران خبره در انواع زمینه‌ها باشیم .که یکی از آنها مشاوره کسب‌وکار یا مشاوره اقتصادی است.

از طرفی، بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها نیز در زمان‌های مختلف نیاز دارند. تا فردی متخصص کسب‌وکار آنها را از جنبه‌های مختلف بازاریابی و فروش، بیمه، قانون کار، مالیات، سازمانی یا موارد دیگر بررسی کرده یا مشکلات آنها را برطرف کند. همچنین بیمه قرارداد نیز از راهکار های مناسب است .

اما استفاده از خدمات مشاوره، سازوکارهای خاص خود را دارد که مهم‌ترین آنها توجه به قرارداد مشاوره است. در عقد چنین قراردادی باید نکات مختلفی در نظر گرفت که بحث بیمه و مالیات از مهم‌ترین آنها هستند.

قرارداد مشاوره فنی

چنانچه مقاله «آیا به قرارداد مشاوره مالیات تعلق می‌گیرد» را مطالعه کرده باشید کاملا متوجه می‌شوید که سازوکار دریافت مالیات در این قراردادها به چه صورت است.

با این حال، ما در این مقاله قصد داریم تا به بحث بیمه قرارداد مشاوره اشاره کنیم. چرا که برای بسیاری از افراد سوال است که حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ ای چقدر است؟

اما قبل از آن نیاز است تا شما با برخی مفاهیم و توضیحات در این خصوص آشنا شوید. از جمله این مفاهیم می‌توان به بحث و تعریف قرارداد به لحاظ حقوقی و همچنین بحث کسورات قانونی قرارداد اشاره کرد.

منظور از قرارداد و کسورات قانونی آن چیست؟

برای تعریف قرارداد باید به متن قانون مدنی ایران رجوع کنیم. ماده 138 قانون مدنی ایران به مفهومی به نام عقد اشاره کرده است.

در این ماده قانونی ذکر شده که «عقد بدین معناست . که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند .که مورد قبول آنها باشد.» به طور کلی مفهوم قرارداد به معنای توافق دو یا چند نفر بر سر یک موضوع مشترک است.

قرارداد را می‌توان از جنبه‌های مختلف به انواع گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. با این حال، انواع مختلف آنها ( مشاوره مالی )  معمولا مشمول کسورات قانونی قرارداد می‌شوند.

کسورات قانونی قرارداد

در واقع همان مبلغی است که از همان ابتدا در قرارداد مشخص می‌شود و باید از مبلغ کل قرارداد کسر شود. قانون کار ایران، کسورات قانونی را وجوهی نام برده که کارفرما باید از حقوق کارگر در قرارداد کسر کند.

مهم‌ترین کسورات قانونی شامل بحث بیمه قرارداد و مالیات بوده که قراردادهای مشاوره نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، نکات مخصوص به خود را دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

مشاوره مالی

تعریف قرارداد مشاوره

مطابق تعریف ماده ۲ بند ۵ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشاوره هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه‌هایی است که نیازمند صلاحیت و تخصص می‌باش. در این راستا دستمزد مشاوره مالی اصولاً به‌صورت ساعتی تعیین می‌شود.به‌عبارت دیگر، مشاور موظف است تعداد ساعت معینی (مثلاً ۱۰۰ ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد.در ازای هر ساعت مبلغی دریافت کند.

قرارداد مشاوره قراردادی است که کارفرما براساس آن می‌تواند افرادی را با عنوان مشاور به صورت ساعتی و با تعهد حضور در ساعات معین به کار بگیرد. متقابلا اگر فردی بخواهد از تخصص خودش به صورت ساعتی استفاده نماید نیازمند انعقاد این قرارداد است.
حال ببینیم که آیا مشاوران مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

مشاوران مشمول قانون کار می‌باشند؟

به صورت کلی از منظر قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند. قرارداد مشاوره فنی یا مشاوره مالی که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده . در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند. در این حالت بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

برای داشتن اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی در مورد قرارداد مشاوره حقوقی میتوانید با ما در ارتباط باشید ؟

قرارداد مشاوره حقوقی