صفر تا صد فک پلاک

تعویض پلاک

فک پلاک چیست؟

اگر فردی بخواهد خودروی خود را به دیگری بفروشد ، باید فک پلاک صورت بگیرد .

فک پلاک که همان تعویض پلاک است ، بدین معناست که پلاک قبلی از خودروی فروخته شده جدا می شود و پلاک جدیدی بر آن نصب می گردد .

ضرورت فک پلاک خودرو

چنانچه خودرویی به شخصی فروخته شود ولی به هر علت تعویض پلاک صورت نپذیرد و خریدار با همان پلاک قبلی

که به نام فروشنده است تردد نماید، هر نوع تخلف و جرمی که از جانب او ( خریدار جدید ) ارتکاب یابد ،

مانند این است که مالک قبلی خودرو ( فروشنده ) که پلاک خودرو هنوز به نام وی است و روی خودرو نصب می باشد ،

آن ها را مرتکب شده است !

از این رو ، او بعنوان شخص مسئول شناخته می شود . بنابراین فک پلاک ، برای جلوگیری از چنین مشکلاتی ، ضرورت بسیار دارد .

مراحل تعویض پلاک

نحوه تعوض پلاک

پس از تنظیم قرارداد خصوصی میان فروشنده و خریدار ، اولین گام در رسمی نمودن معامله آن است

که دو طرف به همراه خودرو مورد معامله ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی ) ، به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده

و در آنجا ضمن ارائه مدارک و مستندات ، اقدام به تعویض پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار نمایند .

آنچه جهت ارائه به کارشناسان این مرکز لازم است شامل مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، برگ سبز خودرو ،

بنچاق بنام فروشنده و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، مدارک ( بنچاق قطعی منقول ) مربوط به احراز آدرس

و محل سکونت خریدار ( نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کدرهگیری و قبوض برق و تلفن به نام خریدار ) همراه داشته باشند .

یک نکته مهم

در صورتی که خریدار اتومبیل از تعویض پلاک امتناع نماید ، فروشنده می تواند از دادگاه درخواست صدور حکم مبنی بر فک پلاک

و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف اتومبیل بنماید .