ارث بردن زن حتی درطلاق

https://t.me/sorushehagh/952

⭕️ارث بردن زن حتی درطلاق:

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد)مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ؛ ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه ، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال، جانم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد ، دیگر زن از مرد در صورت فوت ، هیچ ارثی نمی برد . ماده۹۴۳قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.ناگفته نماند که در ماده۹۴۴همین قانون آمده؛ اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد ، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

 

⚖ موسسه دادیاران سروش حق⚖

خانه

 

⚖ موسسه دادیاران سروش حق با شماره ثبت ۲۸۴۰۸، با هجده سال سابقه همکاری باشرکتها، بانکها و سازمانها،با مجوز قانونی برای حضور در پرونده های حقوقی بین المللی

 

☎️  021-28422411

📲 09121934651

🌐sorushehagh.ir

🗨 @sorush_hagh

 

خانه

https://t.me/sorushehagh