امان از رفتار انسان ها!

👈 امان از رفتار انسان ها!

 

کندوی عسل می تواند ساختار اجتماعی بسیار پیچیده ای داشته باشد و انواع مختلف زنبورهای کارگر را در خود جای دهد اما تاکنون محققان موفق به یافتن زنبورهای وکیل نشده اند .

 

زنبورها احتیاجی به وکیل ندارند، چون خطر فراموش کردن یا نقض قانون اساسی کندو وجود ندارد.

 

ملکه غذای نظافتچیان را با دوز و کلک از چنگشان در نمی آورد و آنها هم هرگز برای حقوق بیشتر اعتصاب نمی کنند اما اینها کارِ همیشگی انسان است .

 

انسان خردمند 👤یووال نوح هراری

 

 

⚖ موسسه دادیاران سروش حق⚖

خانه

 

⚖ موسسه دادیاران سروش حق با شماره ثبت ۲۸۴۰۸، با هجده سال سابقه همکاری باشرکتها، بانکها و سازمانها،با مجوز قانونی برای حضور در پرونده های حقوقی بین المللی

 

☎️  021-28422411

📲 09121934651

🌐sorushehagh.ir

🗨 @sorush_hagh

 

خانه

https://t.me/sorushehagh