بخشودگی کامل جرایم بیمه‌ای

✅ بخشودگی کامل جرایم بیمه‌ای

 

کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی از بخشودگی کامل جرایم بیمه‌ای استفاده کنند

 

حداکثر تا ۳۱ تیر نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir اقدام کنید

 

کارفرمایانی که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال فهرست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می‌شوند.

 

چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی از تسهیلات مقرر خواهد بود.