اخبار

الزام دادسراها، دادگاه ها و ضابطان دادگستری به پذیرش شکایت مردم

پذیرش شکایت مردم بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایت مردم مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه شماره۹۰۰۰/۱۵۱۸۳۲/۱۰۰                                                          ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

خواندن ادامه مطلب

قانون جدید چک

طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی قانون جدید چک از روز شنبه اجرایی می شود. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی روز 10 آذر اعلام کرد

خواندن ادامه مطلب